Ngày 17/4/1959 huyện Kim Bôi được tách ra từ huyện Lương Sơn, Phòng Giáo dục Kim Bôi được thành lập với tổng số cán bộ giáo viên toàn ngành là 43 người.

Sau ngày thành lập huyện, đời sống nhân dân khó khăn, số người mù chữ rất lớn (3.411 người) song dưới sự lãnh đạo của Đảng Chính quyền địa phương và  sự cố gắng của ngành GD&ĐT, trong thập niên 60, 70 của thể kỉ XX sự nghiệp giáo dục của Kim Bôi đã gặt  hái được những thành tựu đáng tự hào:  
  • Trường PT cấp 1 Vĩnh Tiến do đồng chí Vũ Trụ làm hiệu trưởng đạt danh hiệu lá cờ đầu toàn tỉnh liên tục ba năm học từ 1962 đến 1964. 
  • Xã Kim Bình đạt lá cờ đầu về BTVH được Nhà nước tặng Huân chương Lao động  hạng Ba.  
  • Xã Trung Bì dẫn đầu toàn miền Bắc  về ngành học Mầm non  được Nhà nước tặng Huân chương Lao động  hạng Ba.  
  • Đặc biệt Kim Bôi là huyện thứ 2 được công nhận hoàn thành kế họach BTVH 5 năm lần thứ nhất(1961-1965).  
  • Nhiều  cá nhân điển hình như  Chiến sỹ thi đua toàn quốc ( Cô giáo Bùi Thị Nin xã Lập chiệng).  


PKimboi01.jpg


Từ năm 1975, nước nhà hoàn toàn độc lập, sự nghiệp giáo dục của Kim Bôi ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng: công tác bổ túc của huyện Kim Bôi được xếp thứ 2 toàn tỉnh Hà Sơn Bình sau huyện Ba Vì; xã Trung Bì vẫn giữ vững đơn vị  lá cờ đầu về ngành học mầm non.  

Những năm trong thập niên 80, và những năm cuối  của thế kỉ XX quy mô các ngành học cấp học của huyện phát triển rất mạnh;  Đảng, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã từng bước quan tâm  nên chất lượng giáo dục và đào tạo các ngành học, cấp học đã được nâng lên: Năm 1995 Kim Bôi đã được công nhận đạt chuẩn QG về PCGDTH- CMC. Kim Bôi đã có nhiều học sinh giỏi quốc gia cấp Tiểu học và THCS; 01 GV đạt GV giỏi quốc gia.  

Trong những năm đầu của thế kỉ XXI, quy mô trường lớp được củng cố, chất lượng dạy học ngày càng được nâng lên : 03 giáo viên tiểu học đạt danh hiệu GV  giỏi quốc gia, trong đó có 01 giải nhất; công tác PCGDTH-CMC, PCGDTH đúng độ tuổi, PCGDTHCS vẫn được duy trì và củng cố. Năm học 2009-2010 toàn huyện có 87 trường (MN;28, TH;28,THCS:26, PTCS:5) với số cán bộ giáo viên là 1752 biên chế;  tỉ lệ  phòng học kiên cố đạt 70% ; 171 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Tham dự các kì thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thi phó Hiệu trưởng giỏi cấp tiểu học huyện Kim Bôi đều giành các thứ hạng cao.


Sở GDĐT Hòa Bình
18/03/2015